Devri

paouraat

paouraat

v.

I. V. intr.

(1) S'appauvrir.

(1732) GReg 43b. Appauvrir, devenir pauvre, tr. «Paoüraat. pr. paoüréet.» ●283a. Devenir pauvre, tr. «paouraat. paourât. ppr. paoureët

(1876) TDE.BF 496b. Paouraat, v. n., tr. «devenir pauvre, s'appauvrir.» ●(1884) LZBt Meurzh 59. ha bemde e paoureont. ●(1889) ISV 411. pa binvidica unan, eo ret d'eun all paourât.

(1908) FHAB C'hwevrer 45. Ar briz aotrouien a laka ar vro da baouraat e madou an douar. ●47. lakât ar vro da baourât e madou ar spered. ●(1925) FHAB Eost 310. O bro (...) a oa aet war baouraat.

(2) (agriculture) S'appauvrir, en plt de la terre.

(1849) LLB 97-98. ha hou toar, hemp peurat, / E zougou d'oh, peb blai, ha plouz hir ha gran mat.

(3) Maigrir.

(1849) LLB 685. Er blanten a iouank doh en doar e zueha, / Mar hi chanjet a leh, liesan é peura. ●1360-1361. Er guél ag er mameu e zariw ou goehiad / E vihana ou nerh, e hra dehai peurat. ●(1897) EST 13. ol é loned guèlan / É peurat dé ha dé, é krazein get en nan.

II. V. tr. d. Appauvrir.

(1499) Ca 152a. Paurhat. g. apourir.

(1659) SCger 162b. paouraat, tr. «apauurir.» ●(1732) GReg 43b. Appauvrir, rendre pauvre, tr. «Paoüraat. pr. paoüréet

(1856) GRD 157. hemb caranté eid é bar, péhani, e zesirhehé peurrat ha memb revinein. ●(1911) BUAZperrot 128. e leac'h pinvidikât an den, e baourât ne ra ken.

III. V. pron. réfl. En em baouraat : s'appauvrir.

(c.1718) CHal.ms i. s'appauurir, tr. «him beurat.» ●(1767) ISpour 253. Ne zouget quet hum beurrat é reign enn Alézon.

(1922) EOVD 165. hui hou pou ataù hum beureit un tammig. ●(1935) VKST Du 379. ma c'hellont hen ober hep en em baouraat tamm ebet.

Ce site utilise des cookies pour son fonctionnement.En savoir plus...