Devri

santal

santal

m. (botanique) Santal.

(1914) DFBP 297a. santal, tr. «Santal