Devri

tad-iou-kozh

tad-iou-kozh

m. (famille) =

(1902) PIGO I 190. Ar pen-baz-ze a ouient mad a oa bet d'o zad-iou-koz.