Devri

ulmennañ / ulmenniñ

ulmennañ / ulmenniñ

v.

(1) V. tr. d. Fendre en éclats.

(1931) VALL 238a. Éclater, fendre en éclats, tr. «ulmenna, ulmenni

(2) V. intr. Se fendre en éclats.

(1931) VALL 238a. Éclater, se fendre en éclats, tr. «ulmenna, ulmenni