Devri

ebarzhidigezh

ebarzhidigezh

f.

(1) Insertion.

(1914) DFBP 186a. insertion, tr. «Ebarzidigez

(2) Importation.

(1931) VALL 377b. Importation, tr. «ebarzidigez f.»