Devri

fagodenniñ

fagodenniñ

v. tr. d. Fagoter (qqn).

(1744) L'Arm 152a. Fagoter (…) Habiller ridiculement, tr. «Fagodennein

(1927) GERI.Ern 145. fagodenni, tr. «fagoter, habiller ridiculement.»